ติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

งานวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 2
129 ม.21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230

โทรสาร :  037-217344
โทรศัพท์ : 037-217300-9 ต่อ 6603,6606, 6607
มือถือ : 092-0415234