วิลล่าวิชาลัย

วิลล่าวิชาลัย

อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม วิลลาวิชาลัย มีห้องประชุมสำหรับจัดประชุมสัมมนา
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และยังรับจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ ได้อีกด้วย
ห้องประชุม Convention Room มีรายละเอียดดังนี้

  • สามารถรองรับจำนวนคนได้ถึง 150 ท่าน
  • ค่าเช่าห้องประชุม เต็มวัน (8 ชม.) 10,000.- บาท (ไม่รวม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์)
  • ค่าเช่าห้องประชุม ครึ่งวัน (4 ชม.) 6,000.- บาท (ไม่รวม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์)

ที่อยู่ เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

สำรองห้องพัก โทรศัพท์ : 037-217340 ต่อ 405 และ092-4398497