ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560