รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี #โควตาพื้นที่ 2563

📢ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ📢

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี #โควตาพื้นที่ (รอบ TCAS 2) ประจำปีการศึกษา 2563