รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (TCAS1)

รับสมัครนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2563 (TCAS1)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี http://www.admission.kmutnb.ac.th/

ระดับ ม.6  2-16 ธันวาคม 2562

ปวส. /ปวช. 7 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562
ระดับปริญญาโท http://grad.admission.kmutnb.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติม 092-0415234
(ในรอบ TCAS 1 เฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับม.6 ปวช.3 ปวส.3 ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
(สำหรับผู้ที่ จะย้ายสถานศึกษา เข้าเรียนใหม่ รอสมัคร TCAS 2)

https://drive.google.com/drive/folders/1j77l1pyo9Rjw3lG2ZLxTphgy_ekEcop3?fbclid=IwAR3dNypyc3xeAKghvDW6sD8kjFfxsUAlgnRrMwOZ21FnPyr2b9VV-ZHDaV0