รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

โควตาโรงเรียนเครือข่าย 

Portfolio รอบที่ 1

1.การรับสมัครนักศึกษาด้วย Portfolio รอบที่ 1

โครงการที่เปิดรับ กำหนดรับ จำนวนรับ(คน) การพิจารณา หมายเหตุ
โควตาโรงเรียนเครือข่าย 

 

1 ตุลาคม -24 พฤศจิกายน 2560 TH IBT IBTT -สอบสัมภาษณ์ -เป็นนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

(รับใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน)

80 80 40
โควตาเรียนดี 1 ตุลาคม -24 พฤศจิกายน 2560 TH IBT IBTT -สอบสัมภาษณ์ -เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สมัครผ่านwww.admission.kmutnb.ac.th

80 80 40
โควตาบุตรกำลังพลในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2

 รักษาพระองค์

1 ตุลาคม -20 พฤศจิกายน 2560 TH IBT IBTT -สอบสัมภาษณ์ -เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

(สมัครที่หน่วยงานที่สังกัด)

5 20 10

1.สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 ปี  (TH)   2.สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 4 ปี(IBT)  3. .สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า เทียบโอน 3 ปี (IBTT)

 

 

TCAS รอบ 2

กำหนดการรับสมัคร โควตาพื้นที่  ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

– รับสมัคร :  21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

– ประกาศผังที่นั่งสอบ  : 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

– สอบประเมินความสามารถ  24 มีนาคม  พ.ศ.2561

-9.00-11.00 น.สอบวัดประเมินความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

– 13.00-16.00 สอบสัมภาษณ์

– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก : 17 เมษายน พ.ศ.2561

– Clearing House : 3 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

– ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ :  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

– ยืนยันสิทธิ์ด้วยการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : 22 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร โครงการรับตรง

นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย     ( ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย)

ศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 29 จังหวัด  ตามที่ตั้งของมหาวิทยาลัย คือ พื้นที่เขตภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และพื้นที่เขตภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

– รับสมัคร :  15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 2 เมษายน พ.ศ. 2561

ใช้ผลคะแนน GAT/PAT  (ไม่มีสอบข้อเขียน)

นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปวช./ปวส.

รับสมัครจากทั่วประเทศ

– รับสมัคร :  15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-สอบข้อเขียน  :   15-16  มีนาคม 2561