ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ


1.ทำบุญครบรอบ 1 ปี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 22 มีนาคม 2560