ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 2” ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
#โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย2 ปีการศึกษา 2563

 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม #TH

 สำหรับวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
link : https://bit.ly/2VhMQRQ

 สำหรับวุฒิ ปวช. ระดับปริญญาตรี 4 ปี
link : https://bit.ly/2VfrC6Q

 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า #IBT

 สำหรับวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
link : https://bit.ly/2XfHwAV

 สำหรับวุฒิ ปวส. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี
link : https://bit.ly/2JMYH4R

 เด็ก 63 ก่อนเปิดเทอม ไม่มีเหงาแอด #Line มาคุยกับเราได้
>>> https://bit.ly/2UVZS77