ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโรงเรียนเครือข่าย 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบสัมภาษณ์ โรงเรียนเครือข่าย 2 

 

ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ📢

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี #โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 (รอบ TCAS 2) ประจำปีการศึกษา 2563

🔹สำหรับวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
link : https://bit.ly/2QwDGiN

🔹สำหรับวุฒิ ปวช. ระดับปริญญาตรี 4 ปี
link : https://bit.ly/2U5RS4i

🔹สำหรับวุฒิ ปวส. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี
link : https://bit.ly/3bb8YDv